Akadálymentes verzió

Bemutatkozás

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központjának (MEREK, korábbi nevén Mozgássérültek Állami Intézete, MÁI) célja a mozgássérült emberek rehabilitációja és társadalmi integrációjának elősegítése. A MEREK  komplex rehabilitációs szolgáltatásokat nyújt kliensei számára. Ennek során figyelembe veszi az egyén szükségleteit és igényeit, emellett mind a rehabilitációs program kialakításában, mind annak megvalósításában a klienssel való szoros együttműködésre épít.

A MEREK Budapest II. kerületében a Marczibányi tér 3. szám alatt található. Az intézmény mind tömegközlekedéssel, mind gépkocsival jól megközelíthető, környezetében az akadálymentes közlekedés feltételei az utóbbi években javultak, így számos közigazgatási, egészségügyi, szociális és művelődési szolgáltatás mozgássérült emberek számára is elérhetővé vált.

A rehabilitációs idő, egyúttal a bentlakásos elhelyezés időtartama legfeljebb 3 év. Annak érdekében, hogy a szolgáltatást igénybe vevő mozgássérült ember a rehabilitáció ideje alatt ne szakadjon el a külvilágtól, mozduljon ki a bentlakásos elhelyezéssel együtt járó védett környezetből, az intézmény klienseit évente legfeljebb 3 hónapra rehabilitációs szabadságra küldi.

A MEREK-ben bentlakásos elhelyezés formájában nyújtott szolgáltatások a lakók fizikai állapotának javítására, önállóságának fejlesztésére, oktatásának, szakképzésének, munkába állásának elősegítésére irányulnak. A különböző szolgáltatások a minél nagyobb fokú önállóság elérését szolgálják.

Szolgáltatásainkat azon 14. életévét már betöltött, az öregségi nyugdíjkorhatárt még el nem ért mozgássérült emberek vehetik igénybe, akiknek társadalmi re/integrációja érdekében rehabilitációs szolgáltatások igénybevételére van szükségük, de arra lakóhelyük, illetve a helyi szolgáltatási rendszer adottságai miatt nincs módjuk. Ennek megfelelően fiatalabb és idősebb, súlyosan sérült és teljesen önellátó, veleszületett és későbbi életkorban szerzett sérüléssel rendelkező klienseknek egyaránt nyújtunk szolgáltatásokat. Az intézménybe való jelentkezésről, annak menetéről és feltételeiről bővebb információt a Jelentkezés menüpont alatt olvashat.

A MEREK 118 fő mozgássérült ember számára tud bentlakásos elhelyezés mellett rehabilitációs szolgáltatásokat nyújtani. Klienseink elhelyezése 3-5 ágyas szobákban történik. Az intézményben élő kliensek számára munkatársaink személyi segítést biztosítanak.

A MEREK a rehabilitációs elhelyezés tartalmára vonatkozóan klienseivel Megállapodást köt. A megállapodás tervezetét a felvételt nyert jelentkező a beköltözést megelőzően megismerheti.

A rehabilitációs folyamat egyénre szabottan, a működő képességeket és nehézségeket egyaránt feltáró, célokat és feladatokat rögzítő, a kliensek által is elfogadott egyéni fejlesztési terv, egyéni rehabilitációs program alapján történik. A szolgáltatásnyújtás jogszabályi keretét a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint annak végrehajtási rendeletei nyújtják.A MEREK szolgáltatásai:

Rehabilitációs szolgáltatások:

 •  Mozgásterápia (állapot fenntartás, mozgásállapot javítása, önállóság fejlesztése, segédeszközök beszerzésében való tanácsadás)
 •  Szociális szolgáltatás (egyéni szociális munka – szociális önállóság fejlesztése, képessé tevés, érdekképviselet, életvezetési tanácsadás; közösségi szabadidős programok szervezése)
 • Pszichológiai, mentálhigiénés szolgáltatás (egyéni és csoportos pszichológiai segítségnyújtás, tanácsadás)
 • Pedagógiai, fejlesztő pedagógiai szolgáltatás (egyéni szükségleteknek megfelelő részképesség-fejlesztés, képzések szervezése, képzéshez való hozzájutás segítése)
 • Foglalkozási rehabilitáció (munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása munkaadók valamint megváltozott munkaképességű munkakeresők számára, amely magában foglalja a segítségnyújtást munkára való felkészítésben, munkakeresésben, munkakipróbálásban, munkába helyezést követő mentorálásban)
 • Személyi segítés (mindennapi ápolási, gondozási szükségletek ellátásában való segítségnyújtás, önellátási, önkiszolgálási képességek fejlesztése)
 • Egészségügyi szolgáltatások (háziorvos, ortopéd orvos, pszichiáter / neurológus meghatározott rendelési időben)

Lakhatással összefüggő szolgáltatások:

 • Szállásbiztosítás
 • Fűtés, világítás, melegvíz
 • Takarítás, illetve takarítás és mosás lehetőségének biztosítása
 • Férőhely biztosítás több ágyas szobában, előzetes egyeztetés után a szobabeosztás változhat
 • Napi háromszori étkeztetés
 • A szolgáltatást igénybe vevő személy vagyontárgyainak (ékszer, értékpapír…), megőrzése külön kérésre

A MEREK a fenti szolgáltatásokat az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint a Házrendben foglalt szabályok szerint nyújtja.

Egyéb szolgáltatások

 • átmeneti szállás biztosítása személyi segítéssel vagy anélkül;
 • integrált általános középfokú oktatás és szakképzés (Addetur Iskola);
 • internet elérés.

A MEREK fenntartója a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SzGyF).

Az Intézmény működéséhez és a jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumokat a "MEREK-ről" főmenü Közérdekű adatok menüpont Alap dokumentumok linkben találja meg.

The earliest patent expiration date of Cialis is July 11, 2016. Adcirca is another drug, which contains tadalafil, but the United States Food and Drug Administration (FDA) has approved Adcirca tablets for oral administration, as the first once-daily phosphodiesterase type 5 inhibitor for the treatment of pulmonary arterial hypertension (PAH). Adcirca is indicated to improve exercise ability in WHO Group I PAH patients, which encompasses patients with multiple forms of PAH including etiologies such as idiopathic and familial PAH as well cheap cialis sublingual next day sddf23.net as PAH associated with scleroderma and congenital heart disease.

It is recommended that patients continue india generic viagra legal dfsdsdfsdf.net to be monitored by their doctor after discontinuation of CIALIS. After taking CIALIS Storage Keep your tablets in the original pack until it is time to take them. Do not store CIALIS or any other medicine in the bathroom or near a sink. Do not leave it on a window sill or in the car.